Sunday, November 06, 2016

Gotak-gatik kata

Mana yang masuk akal dalam menggambarkan kalau saya makan:

"Saya makan tangan"
atau
"Saya makan PAKAI tangan"